LTI – TruCam

LTI 20/20 TruCAM je jedan od vodećih uređaja dostupnih na tržištu za merenje prekoračenja brzine. Sam uređaj čini integrisani laser sa video kamerom koji su smešteni u kompaktno kućište što omogućava da se koristi iz ruke ili sa postolja.

TruCAM skuplja i smešta kompletan niz video dokaza za prekoračenje brzine, zajedno sa slikom visoke rezolucije. Pored tih podataka, smešta se i geografska lokacija gde je slika napravljena pomoću ugrađenog GPS sistema.

Korišćenjem ugrađenog GPS-a, automatski se generiše informacija o lokaciji kada se TruCAM koristi. Ovo omogućava menadžerima da na osnovu prikupljenih podataka lakše rasporede ljude.