Ramet – Ramer 10

Ramet 10 je radar novije generacije koji je napredna verzija AD9 radara sa dodatnim funkcijama kao što su manja težina samog uređaja, novi sofisticirani industrijski kompjuter, mogućnost za udaljeno kontrolisanje i slanje podataka.

Svi Ramer 10 modeli radara su modularnog dizajna. Dolaze u nekoliko verzija – mobilni, stacionarni, tripod i pokretno postolje. Sve verzije su bazirane na istoj filozofiji i tehničkom rešenju. Prekršaji prekoračenja brzine su dokumentovana i mogu se videti odmah nakon merenja.

Radari su isporučeni sa ANPR modulom koji omogućava prepoznavanje tablica i proveru tih podataka, poređenjem sa odgovarajućom bazom podataka (ukoliko je dostupna) koja se može implementirati u svaki radar za merenje prekoračenja brzine. Ukoliko ovo nije neophodno, APNR se može dostaviti za kasniju obradu podataka u centrali.

Radari mogu kontrolisati prekoračenje brzine u oba smera, može slikati vozilo spreda i od pozadi. Ukoliko to nije neophodno, jedan tip merenja se može isključiti od strane proizvođača. Takođe on poseduje i GPS sistem koji je instaliran unutar samog radara radi jasnije identifikacije pozicije odakle se snima.