Envitec – AlcoQuant 6020

AlcoQuant 6020 plus – pouzdan pratilac u svim uslovima merenja

Izuzetno lagan uređaj, brz, jednostavan i pouzdan. Koristi se sa jednom rukom putem tri tastera. Ceo navigacioni meni govori sam za sebe i momentalno je razumljiv bez previše učenja. Optimalna čitljivost u potpunom mraku i na jakom suncu je garantovana. Monitoring funkcija, ergonomski dizajn i izuzetna senzor tehnologija omogućuje pouzdane rezultate u bilo kojoj situaciji.

Policija – Carina – Vojska – Sud
Pored klasične metode testiranja na alkohol u saobraćaju, uređaj se takođe koristi i za druge korisnike i slične namene u domenu kontrolisanja prisustva alkohola u organizmu.

Sigurnost na poslu
Za siguran i bezbedan rad u radnoj okolini uređaj AlcoQuant 6020 plus se nameće kao idealno rešenje za zaštitu zdravlja na radu i sigurnost ostalih učesnika.

Transport i Saobraćajna sigurnost
Brzo određivanje prisustva alkohola u krvi u službama letenja, brodskog i drumskog saobraćaja je veoma važno, pogotovu ako se radi o prevotu putnika ili nekih štetnih zapaljivih materija.

Zdravstvene ustanove
Sa novim AlcoQuant 6020 olus, pacijent može biti uzorkovan sa najvišim stepenom zaštite higijene i zato je klinički veoma pogodan za zdravstvene ustanove ili klinike za rehabilitaciju.