MetaSystem – T110

T110 je kompletan telematrik boks uređaj koji ima opciju glasovnog upravljanja za dalju komunikaciju sa operativnim centrom i podrškom na putu.

T110 karakterišu sledeće opcije:

 • Alarm i notifikacija prilikom isključenja sa akomulatora
 • Alarm i notifikacija protiv sečenja žica (u cilju deaktivacije alarma)
 • Indikacija praznog akomulatora/baterije (vozila i uređaja)
 • Vuča vozila bez paljenja
 • Obaveštenje o udesu i dosije
 • Aktivacija sa mobilne aplikacije
 • Bezbedno zaustavljanje vozila putem aplikacije (blokada motora)
 • Praćenje preko web-a ili mobilnog
 • Priključak za WiMeta dodatke
 • Žični I/O za eksterni relej,signal alarma, signalno dugme
 • Glasovni interfejs (sa TVM Hands Free Kit-om)
 • Svi konektori su sa sekundarnom bravom
 • Anti jammer zaštita