Politika poslovanja

SKY TECHNOLOGIES d.o.o. se u svom poslovanju oslanja na utvrđene međunarodne i lokalne standarde, u skladu sa tim poseduje sledece sertifikate i podržava ih internim odredbama: